ภาพลักษณ์ด้านนอกต้องมาก่อนเสมอ กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าเซรามิคภายในเมื่อแรกเห็น และทำให้ช่วยส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์เซรามิค ใช้กระลูกฟูกหนา 3 และ 5 ชั้น จึงรองรับน้ำหนักได้ดีและซับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย มีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของคุณ

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์